September, 2013

Srečanje slovenskih vojakov v Šmartnem

26.09.2013 

Občina Šmartno ob Paki bo prihodnji teden gostila srečanje pripadnikov 157. LOG logističnega polka Slovenske vojske. Gre za druženje te enote naših vojakov, ki ga bodo v dopoldanskih urah namenili športnim in drugim ... Preberite več »

POZIV K PREDLOGOM IN DOPOLNITVAM STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

24.09.2013 

Občina Šmartno ob Paki je pristopila k izdelavi Strategije razvoja športa v občini Šmartno ob Paki. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti občine Šmartno ob Paki je na zadnji seji odbora ... Preberite več »

Nagrajenci občine Šmartno ob Paki za leto 2013

24.09.2013 

Svet občine Šmartno ob Paki je na zadnji seji sprejel sklep o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2013. Grb občine Šmartno ob Paki bodo na slavnostni seji občinskega sveta ob novembrskem ... Preberite več »

Občinski svet je opravil 23. sejo

24.09.2013 

Svet občine Šmartno ob Paki je opravil 23. sejo. Na njej so pregledali in potrdili zapisnika 22. seje in  2. dopisne seje. Obravnavali in sprejeli so odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč ... Preberite več »

Poziv k racionalni porabi vode

24.09.2013 

Komunalno podjetje iz Velenja poziva vse uporabnike vodo oskrbnega sistema Šmartno ob Paki h kar najbolj racionalni rabi pitne vode. Poziv je potreben zaradi posledic, ki jih je pri oskrbi z zadostnimi količinami ... Preberite več »

Obnavljajo merilno postajo v Rečici

24.09.2013 

Agencija Republike Slovenije za okolje po vsej Sloveniji izvaja projekt postavljanja novih in obnavljanja obstoječih merilnih naprav za izvajanje monitoringa stanja voda – rek, jezer, podzemnih voda in morja. V ta načrt prenove ... Preberite več »

Obnovili so oglasno tablo v Skornem

20.09.2013 

V Tajni v vaški skupnosti Skorno so v teh dneh na novo postavili oglasno tablo, ki je tam stala do poškodbe ob lanskih hudih poplavah. Uporabljajo jo za raznovrstna obvestila, ki jih prebivalcem ... Preberite več »

PRIJAVA ŠKODE V KMETIJSTVU-SUŠA 2013

16.09.2013 

 Občina Šmartno ob Paki je začela z zbiranjem prijav škode zaradi suše, na podlagi izdanega Sklepa URSZR. Škodo lahko prijavite najkasneje do petka 27.9.2013. Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva – fizične ali pravne osebe, ... Preberite več »

Podpisana pogodba za kanalizacijo Paška vas – Slatine

16.09.2013 

S podpisom pogodbe o izvajanju del  je bil opravljen pomemben korak k začetku uresničitve projekta urejanja kanalizacije na območju Paške vasi in Slatin. Pogodbo sta podpisala župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar ... Preberite več »

Sklic 23. seje Sveta občine Šmartno ob Paki

13.09.2013 

Sklic 23. seje Sveta občine Šmartno ob Paki je dosegljiv v priponki. Preberite več »

RSS