Marec, 2012

Obvestilo o okoljskem dogodku Ura za Zemljo

29.03.2012 

Obveščamo vas, da bo akcija Ura za Zemljo potekala v soboto, 31. marca 2012 med 20.30 in 21.30. Več v priponki. Občinska uprava Ura za Zemljo 2012 Preberite več »

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

28.03.2012 

Občina Šmartno ob Paki ponovno objavlja razpis za prodajo stanovanja na naslovu Šmartno ob Paki 37. Rok za oddajo ponudb je 13.04.2012 do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 16.04.2012 ob 09.00 uri. Občinska uprava Javni ... Preberite več »

ČISTILNA AKCIJA

23.03.2012 

V občini Šmartno ob Paki že vrsto let uspešno skrbimo za čisto okolje tako s svojimi aktivnostmi kot tudi v sodelovanju s koncesionarjem. Gre za program utečenih projektov, ki dajejo dobre rezultate. Med ... Preberite več »

Vabilo na posvet s področja javnih zbiranj

23.03.2012 

Upravna enota Velenje organizira posvet s področja javnih zbiranj z naslovom Prijava, organizacija in varna izvedba javne prireditve, s katerim želimo olajšati in izboljšati organizacijo prireditev organizatorjem in ostalim udeležencem. Posvet je brezplačen. ... Preberite več »

Obvestilo o uveljavitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče in roku za oddajo zahtevkov upravičencem do nadomestila do 31. marca 2012

14.03.2012 

Z 2.12.2011 je začela veljati Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, ki določa tudi območja zajetij in notranja območja znotraj vodovarstvenega območja ... Preberite več »

OPOZORILO: POŽARNA OGROŽENOST

14.03.2012 

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju ( Uradni list RS, št. 4/06) od 7. marca 2012 razglasila veliko požarno ogroženost ... Preberite več »

RSS