Oktober, 2011

ODREDBO O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V ČASU VOLILNE KAMPANJE OB PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

24.10.2011 

O D R E D B O O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST V ... Preberite več »

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

21.10.2011 

V skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki objavlja: NAMERO O ... Preberite več »

Rekonstrukcija ceste LC 408040

12.10.2011 

Spoštovani občani in občanke! Obveščamo Vas, da je Občina Šmartno ob Paki  dne 10.10.2011 izdala podjetju Emil Grobelnik s.p. iz Žalca odločbo o popolni zapori občinske ceste LC št. 408040 ( Era Vino Šmartno ... Preberite več »

RSS