Zimska služba -obvestilo

19.12.2011 

Vse občane in občanke obveščamo, da vse aktivnosti glede zimske službe na območju občine izvaja PUP, Podjetje za urejanje prostora d.d., Koroška 46, Velenje. V primeru kakršnihkoli vprašanj glede izvajanja zimske službe  kontaktirajte  naslednje ... Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

15.12.2011 

Občina Šmartno ob Paki objavlja dve nameri o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Preberite več »

ŽALNA SEJA OB SMRTI ČASTNEGA OBČANA IVANA ATELŠKA

07.12.2011 

V torek, 6. decembra 2011, je v celjski bolnišnici v štiriinosemdesetem letu starosti umrl Ivan Atelšek, častni občan Občine Šmartno ob Paki, častni občan Mestne občine Velenje  in oče ene najuspešnejših slovenskih gospodarskih družb, ... Preberite več »

Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2012

07.12.2011 

Na 9. redni seji občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki je bil soglasno s 13 glasovi za sprejet naslednji 89. SKLEP Sprejme in potrdi se Predlog proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2012 v ... Preberite več »

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje

01.12.2011 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje  kandidatov za člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje. Rok za oddajo kandidatur je 15.12.2011 na občinski ... Preberite več »

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

16.11.2011 

Občina Šmartno ob Paki objavlja javni razpis za prodajo nepremičnine ( stanovanje)  z javnim zbiranjem ponudb. Skrajni rok za oddajo ponudb je 28.11.2011 do 10.00 ure. Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ... Preberite več »

OTVORITEV CESTE V VELIKI VRH

16.11.2011 

Vabljeni na otvoritev novo urejenega cestnega odseka Vino podjetje - Veliki vrh, ki bo v četrtek 17.11.2011 ob 15.00 uri na parkirnem prostoru bivšega podjetka Vino. Preberite več »

ODREDBO O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V ČASU VOLILNE KAMPANJE OB PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

24.10.2011 

O D R E D B O O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST V ... Preberite več »

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

21.10.2011 

V skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki objavlja: NAMERO O ... Preberite več »

Rekonstrukcija ceste LC 408040

12.10.2011 

Spoštovani občani in občanke! Obveščamo Vas, da je Občina Šmartno ob Paki  dne 10.10.2011 izdala podjetju Emil Grobelnik s.p. iz Žalca odločbo o popolni zapori občinske ceste LC št. 408040 ( Era Vino Šmartno ... Preberite več »

RSS