Javne objave

Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019

15.01.2019 

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2019 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do vključno srede, 13.2.2019. Amandmaji se lahko podajo pisno ... Preberite več »

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šaleška

15.01.2019 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv, s katerim poziva predlagatelje za podajo predlogov za člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko - Šaleška. Rok za oddajo predlogov je do 30.1.2019. Občinska ... Preberite več »

Objava prostega delovnega mesta – komunalni delavec III

10.01.2019 

Občina Šmartno ob Paki objavlja prosto delovno mesto Komunalni delavec III. Rok za oddajo prijave na objavljeno prosto delovno mesto je do četrtka, 31.1.2019.  Prijave je mogoče podati od 11.1.2019 dalje. Več v ... Preberite več »

Rekonstrukcija cestnega priključka in ureditev pločnika v Rečici ob Paki – ponovitev naročila

27.12.2018 

Občina Šmartno ob Paki je na portalu JN objavila ponovitev naročila "Rekonstrukcija cestnega priključka in ureditev pločnika v Rečici ob Paki". Rok za oddajo ponudb je do 15.1.2019 do 10.00 ure. Občinska uprava Naročnik obvešča vse ... Preberite več »

Podaja predlogov za člane odborov in komisije občinskega sveta in člana Sveta zavoda Lekarne Velenje

27.12.2018 

Občinska uprava v imenu KMVI objavlja poziv za podajo predlogov za člane odborov in komisije občinskega sveta in člana Sveta zavoda Lekarne Velenje. poziv člani odborov in komisija občinskega sveta poziv Svet zavoda Lekarna Velenje Preberite več »

Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

06.11.2018 

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljavec vodotokov,  poziva k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Prebivalce Direkcija poziva k odgovornemu odlaganju ... Preberite več »

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo-poziv

16.10.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja poziv za podajo vloge za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2018. Občinska uprava poziv Preberite več »

Odločbi o ukinitvi statusa javnega dobra

03.10.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Odločbi o ukinitvi statusa javnega dobra. Več v priponkah. Odločba o ukinitvi za parc. št. 794/2 k.o. 971-Paška vas Odločba o ukinitvi za parc. št. 453 in 454/4 k.o. 970 ... Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

28.09.2018 

Občina Šmartno ob paki objavlja namero o neposredni prodajni pogodbi za zemljišča, ki so del državne ceste. Več v priponki. Občinska uprava Namera Preberite več »

Namera

13.09.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe. namera Preberite več »

RSS