Javne objave

Omejitev gibanja

30.03.2020 

Na naslednji povezavi je objavljen odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin: SKM_C25820033007410   Preberite več »

Začasna prepoved gibanja

20.03.2020 

Na naslednji povezavi je objavljen odlok, ki začasno omejuje gibanje na javnih površinah: Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja Preberite več »

RAZGLAS VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

19.03.2020 

URSZR razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju ... Preberite več »

Podaljšanje rokov javnih razpisov

17.03.2020 

Zaradi izredne situacije v času širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki vpliva na spremenjen potek dela v upravi Občine Šmartno ob Paki, se podaljšajo roki za prijavo na trenutno odprte javne razpise, ... Preberite več »

Objava seznama evidenčnih javnih naročil

28.02.2020 

Občina Šmartno ob Paki, skladno z 21. členom Zakona o javnem naročanju, objavlja seznam javnih naročil katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene ... Preberite več »

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki

21.02.2020 

POPRAVEK: Občina Šmartno ob Paki objavlja popravek obrazcev za razpis sofinanciranja društev za leto 2020. Vsebinsko se novi obrazci v bistvenem ne razlikujejo od prvotnih, zato obveščamo vsa društva, ki so prijavo na ... Preberite več »

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki

21.02.2020 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2020. Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanih obrazcih »Splošni obrazec in Obrazec ... Preberite več »

Javni razpis Kmetijstvo 2020

17.02.2020 

Obveščamo vas, da je od 17.2.2020 do vključno 20.3.2020 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 28.8.2020 za ukrep 2, objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v ... Preberite več »

Javni razpis Male komunalne čistilne naprave 2020

17.02.2020 

Obveščamo vas, da je od 17.2.2020 do vključno 20.3.2020, objavljen  Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za ... Preberite več »

Javni razpis Malo gospodarstvo-podjetništvo 2020

17.02.2020 

Od 17.2.2020 do vključno 12.3.2020 objavljamo Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva - podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2020 (besedilo razpisa malo gospodarstvo_2020).Prijavni obrazci so na voljo poleg navedenih ... Preberite več »

RSS