Povabilo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki in obvestilo o zaprtju ZC Velenje

Povabilo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki

V tem času, ko smo zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 v večini doma, se Ministrstvo za okolje in prostor pridružuje številnim pozivom k skrbnemu ravnanju z odpadki iz gospodinjstva in biološkimi odpadki ter kurjenja v naravi. Vsak izmed nas lahko doprinese k manjšemu kopičenju odpadne embalaže, prepreči požar in prispeva k ohranitvi narave. Naj bo ta situacija priložnost za razmislek kako lahko vsak izmed nas, naše gospodinjstvo kupuje živila, ki zahtevajo manj odpadne embalaže in kako do uporabe alternativ plastičnim vrečkam. Apeliramo na vse prebivalce Slovenije, da odpadkov ne odlagajo v naravo. Na prostem in v kurilnih napravah ne kurimo zelenega odreza, prevlažnih drv, še posebej ne odpadkov. Pri obiskovanju narave se obnašajmo odgovorno, držimo se utrjenih poti, vozila parkirajmo na urejenih površinah in v zavarovanih območjih upoštevajmo varstvene režime. S tem bomo prijaznejši do okolja in dolgoročno tudi do sebe.

Celotna novica je dostopna na
https://www.gov.si/novice/2020-03-26-povabilo-k-skrbnemu-in-odgovornemu-ravnanju-z-odpadki/

 

OBVESTILO!        

Spoštovani občani, uporabniki zbirnega centra Velenje, obveščamo vas, da je PUP-Saubermacher na podlagi Odloka o začasni splošni gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, sprejel ukrepe za preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom (Covid 19). Fizične osebe prosimo, da od 30.3.2020 do preklica, uporabljate zbirni center samo v nujnih primerih in sicer je potrebno pred tem poklicati na tel. št. 051 355 229.

Vse ločene frakcije  lahko prepuščate v zabojnikih, na vašem prevzemnem mestu, kjer bo odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem koledarju odvoza komunalnih odpadkov. Odpadke, ki jih ne morete predati v zabojnik, vas vljudno prosimo, da jih do preklica izrednih razmer, ustrezno hranite pri sebi doma.Odpadke ni dovoljeno  kuriti na prostem.

Zbiralnice so namenjene zbiranju ločeno pripravljene embalaže. V zbiralnice  je prepovedano odlagati kosovne, nevarne, gradbene in ostale neprimerne odpadke.

 Zakonsko je tudi prepovedano odlaganje odpadkov v naravo.

 Sedaj je čas, da pomislite v kakšnem okolju si želite živeti, ko bo virus za nami in ko bodo izredne razmere preklicane.

Pomislite na najdražje, na sosede, na otroke, na pomoči potrebne in seveda tudi nase. Upoštevanje navodil je v danem času najbolj pomembno.

Ostanite zdravi.

Uprava PUP-Saubermacher

 

 


RSS