RAZGLAS VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

URSZR razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

Več v priponki:

Razglas

IZJEMA!

V prihodnjih dneh obstaja možnost pozebe, zato je za čas trajanja razglasa, v sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih izjemoma dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) za preprečevanje pozebe (brez vlaganja vloge na pristojno Izpostavo URSZR, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez dovoljenja s strani pristojne Izpostave URSZR, brez organiziranja požarne straže). Enaka rešitev je bila uveljavljena zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove.


RSS