OBVESTILO ZA JAVNOST

PUP-Saubermacher, ki opravlja javno gospodarsko službo odvoza odpadkov  v Šaleški in Savinjski dolini podaja informacijo Ministrstva za okolje in prostor, z dne 18.3.2020, ki svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa..) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

Podjetja, ustanove, samostojni podjetniki… pa morajo tovrstne odpadke ločeno zbirati v posebnem, za to namenjenem zabojniku. Odpadek se tretira kot nevarni infektivni odpadek pod številko 18 01 03*.

PUP-Saubermacher d.o.o.


RSS