Podaljšanje rokov javnih razpisov

Zaradi izredne situacije v času širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki vpliva na spremenjen potek dela v upravi Občine Šmartno ob Paki, se podaljšajo roki za prijavo na trenutno odprte javne razpise, ki jih razpisuje Občina Šmartno ob Paki.

Podaljša se rok za prijavo na javni razpis:

  • za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki, iz prvotnega roka za dne 20.3.2020, na rok 20.4.2020;
  • »Kmetijstvo 2020« za ukrepe 1,3,4,5,6, iz prvotnega roka za dne 20.3.2020, na rok 20.4.2020 (rok za ukrep 2 ostane še naprej 28.8.2020);
  • »Male komunalne čistilne naprave 2020«, iz prvotnega roka za dne 20.3.2020, na rok 20.4.2020 ter
  • za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki, iz prvotnega roka za dne 20.3.2020, na rok 20.4.2020.

sklep o podaljšanju rokov


RSS