OBVESTILO OBČANOM

Vsem občanom, ki v času epidemije ravnajo skladno z navodili pristojnih državnih institucij in tako skrbijo za svoje zdravje, predvsem pa za zdravje bolj ogroženih skupin, se iskreno zahvaljujemo, in jih spodbujamo, da ozaveščajo tudi ostale, ki se še ne zavedajo resnosti situacije. Spodaj so navedene trenutno aktualne zadeve, ki se nanašajo na naše lokalno okolje.

  • Do nadaljnjega so vse prireditve v organizaciji občine Šmartno ob Paki odpovedane.
  • Apeliramo na vse občane, da striktno upoštevajo odredbo o prepovedi vseh oblik združevanj, organizacijo in izvedbo prireditev, občnih zborov, strokovnih srečanj, tekmovanj, praznovanj, vaj, treningov in kakršnihkoli drugih oblik združevanja ljudi.
  • Vse nujne zadeve vezane na občinsko upravo bodo sprejete v reševanje. Stranke lahko vse vloge ali pobude uredijo po e-pošti ali telefonsko, za nujne stvari je na vratih navedena telefonska številka, preko katerih lahko stopijo v kontakt z referentom.
  • Vse informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov in drugih nujnih zadevah so dosegljive na tel. št. 03 898 49 50 oziroma na e-naslovu obcina.smartno@siol.net .
  • Skladno z navodili države sta od ponedeljka 16.3.2020 dalje zaprta Vrtec Sonček Šmartno ob Paki in OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki.
  • Skladno z izdelanimi načrti za izvajanje dejavnosti v izrednih razmerah se zagotavljajo izvajanje naloge na področju obveznih GJS oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter ostalih obveznih javnih storitev.
  • Rok za oddajo vlog za  javne razpise za sofinanciranje kmetijstva, MKČN, društev in športa, ki jih je objavila Občina Šmartno ob Paki, se z 20. marca podaljša na 20.april 2020.
  • Napovedana Čistilna akcija za 28.3.2020 ODPADE.

O vseh spremembah bomo obveščali preko naše spletne strani.


RSS