Objava seznama evidenčnih javnih naročil

Občina Šmartno ob Paki, skladno z 21. členom Zakona o javnem naročanju, objavlja seznam javnih naročil katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena Zakona o javnem naročanju.

Seznam


RSS