Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki

POPRAVEK: Občina Šmartno ob Paki objavlja popravek obrazcev za razpis sofinanciranja društev za leto 2020. Vsebinsko se novi obrazci v bistvenem ne razlikujejo od prvotnih, zato obveščamo vsa društva, ki so prijavo na razpis že oddala, da bo njihova vloga sprejeta v obravnavo in ponovna prijava na novih obrazcih NI POTREBNA.

Vse, ki prijave do 26.3.2020 še niste posredovali, vljudno prosimo, da za prijavo uporabite nove prijavne obrazce .

Rok je zaradi izrednih razmer podaljšan do 20.4.2020.

—————————————————————————-

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki za leto 2020.

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu. Vlagatelji  lahko dobijo vloge na sedežu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Šmartno ob Paki: www.smartnoobpaki.si.

Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.

Vloge morajo biti oddane  od 24.2.2020 do vključno 20.3.2020. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Občinska uprava

javni razpis društva 2020

obrazci za razpis 2020 – stari

pravilnik


RSS