Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za nepremičnini ID znak parcela 970 453/3 ter ID znak parcela 970 453/4.

SKM_C25820020712290


RSS