Javni razpis Kmetijstvo 2020

Obveščamo vas, da je od 17.2.2020 do vključno 20.3.2020 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 28.8.2020 za ukrep 2, objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki (besedilo razpisa 2020). Poleg posameznih ukrepov so na voljo prijavni obrazci.

Sredstva v skupni višini 19.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2020 za naslednje ukrepe:

  1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (OBRAZEC1),
  2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij (OBRAZEC_2),
  3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis) (OBRAZEC_3),
  4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de minimis) (OBRAZEC_4),
  5. pomoč za gozdarstvo (de minimis) (OBRAZEC_5),
  6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ostali ukrepi) (OBRAZEC_6).

 

Občinska uprava


RSS