Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2020

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2020 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do vključno četrtka, 5. 12. 2019. Amandmaji se lahko podajo pisno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali po elektronski pošti obcina.smartno@siol.net .


RSS