JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane ter njihove namestnike Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki

Predlogi kandidatur se oddajo na občinski upravi občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur oziroma na elektronsko pošto sara.pirnat@smartnoobpaki.si , najkasneje do ponedeljka, 9.9.2019.

Celotni poziv najdete v priponki.poziv

Kandidaturo oddate na obrazcu.

 


RSS