JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma Velenje

Predlogi kandidatur se oddajo na občinski upravi občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur ali na elektronsko pošto sara.pirnat@smartnoobpaki.si, najkasneje do ponedeljka, 9.9.2019.

Celotni poziv je v prilogi: poziv

Kandidature oddate na obrazcu.

 


RSS