JAVNO NAROČILO “Sanacija plazu Vajngerl”

Občina Šmartno ob Paki obvešča interesente, da je bilo na portalu Javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti za “Sanacijo plazu Vajngerl”, pod oznako JN005121/2019-W01. Vabljeni k podaji ponudb.

Razpisno dokumentacijo ter popise prilagamo:

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE:POPRAVEK- zmanjšanje referenc- Razpisna dokumentacija za Sanacijo plazu Vajngerl

Razpisna dokumentacija za Sanacijo plazu Vajngerl

popis za razpis

Tehnična dokumentacija:

5.2.1.1 PREGLEDNA KARTA_Ap-10-19

5.2.1.2 GRADBENA SITUACIJA_Ap-10-19

5.2.1.3 KATASTRSKA SITUACIJA_Ap-10-19

5.2.2.1 PODOLŽNI PREREZ_Ap-10-19

5.2.2.2 PREČNI PROFILI_Ap-10-19

5.2.2.3 DETAJLI GREDE IN PILOTOV_Ap-10-19_Vajngerl

5.3_Ap-10-19_Plaz Vajngerl_fotodokumentacija PZI

Ap-10-19_Plaz Vajngerl_naslovne PZI

Ap-10-19_Vajngerl_TP-A4-B


RSS