Predstavili projekt ureditve cest z izgradnjo krožišča ter ureditvijo kolesarskih stez

V sredo, 8. 5. 2019, popoldne je v dvorani Marof potekala predstavitev projekta za izvedbo ureditve  regionalne ceste od Vina do prehoda čez železniško progo ter občinske ceste od križišča z državno cesto na tem delu mimo osnovne šole do križišča na koncu nogometnega igrišča. 

Na predstavitvi so lepo število občanov nagovorili župan Janko Kopušar, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart ter projektant podjetja Projektiva NVG Miran Ugovšek. G. Willenpart je predstavil ozadje projekta, kateri sega že v leto 2008, ko je bil za ureditev regionalne ceste R2-426 odsek 7949 Gorenje – Rečica – Letuš v proračun Republike Slovenije uvrščen tudi ta investicijski projekt. Investicija zajema rekonstrukcijo regionalne ceste R2 – 426 odsek 7949 od km 2.300 – km 2.830 in rekonstrukcijo JP 908001 Log-Šmartno ob do križišča z JP 908371.
Investitor rekonstrukcije je Direkcija RS za infrastrukturo, sofinancer Občina Šmartno ob Paki. Projektno dokumentacijo izdeluje projektivno podjetje Projektiva NVG. Rekonstrukcija ceste bo zajemala ureditev komunalne infrastrukture, odvodnjavanja, križišč in priključkov, površin ter prehodov za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč ter ukrepe za umirjanje prometa in ureditev prometne opreme. Na tak način se bo zagotovilo bolj tekoč in varen promet na tem območju. Predvsem pa se bo zagotovilo večjo varnost otrok na poti do osnovne šole. Pričetek gradbenih del se planira za leto 2020, zaključek pa v naslednjem letu 2021. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.287.257,07 evrov.
Po predstavitvi so imeli obiskovalci največ vprašanj v zvezi z umestitvijo kolesarske steze ob regionalni cesti ter plani za ureditev regionalne ceste v smeri od železniškega prehoda proti centru Šmartnega ob Paki. Predstavnik projektanta, direkcije ter župan so zagotovili, da bodo njihove predloge vzeli v skrb in jih preučili pred pričetkom izvedbe del.

1-DSCN5229

2-DSCN5231


RSS