Javno naročilo “Izgradnja kanalizacije Gavce- 2.del”

Občina Šmartno ob Paki objavlja naročilo male vrednosti za izgradnjo kanalizacije Gavce- 2. del.

Več v priloženih dokumentih.

Razpisna dokumentacija- pdf

Razpisna dokumentacija za Kanalizacija Gavce 2 del-word

Popis del Gavce – 2. del

ESPD

tehnična dokumentacija:

Gavce kanali 5_12_13

kanal 5- kataster

kanal 5- profil

kanal 5- situacija

kanal 5- tehnicni opis_GAVCE

kanal 12- Situacija

kanal 12- tehnični opis

kanal 12- profil 1

kanal 12- profil 2


RSS