Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019.

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu. Vlagatelji  lahko dobijo vloge na sedežu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Šmartno ob Paki: www.smartnoobpaki.si.

Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.

Vloge morajo biti oddane  od 27.2.2019 do vključno 15.3.2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Občinska uprava

Javni razpis

Obrazec

Pravilnik


RSS