Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis zaza sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2019.

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanih obrazcih »Splošni obrazec in Obrazec za posamezno zvrst programa«. Vlagatelji  lahko dobijo vloge na sedežu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Šmartno ob Paki: www.smartnoobpaki.si.

Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.

Vloge morajo biti oddane  od 27.2.2019 do vključno 15.3.2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Občinska uprava

Javni razpis

Obrazec splošni

Obrazec športna rekreacija

Obrazec športna vzgoja otrok

Obrazec vrhunski šport

Obrazec kakovostni šport

Pravilnik

 


RSS