Objava javnih naročil po 21. členu ZJN-3

Skladno z določbo 21.člena ZJN-3 je Občina Šmartno ob Paki dolžna objaviti seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2018, katerih vrednost ne presega mejnih vrednosti za objavo na Portalu JN, vendar pa vrednosti presegajo 10.000 EUR brez DDV. Več v priponki.

evidenca


RSS