Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma Velenje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv, s katerim poziva predlagatelje za podajo predlogov za člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma Velenje. Rok za oddajo predlogov je do torka, 26.2.2019.

Občinska uprava

poziv

obrazec


RSS