Brošura pravilno ravnanje z odpadki 2019

V roku 14 dni bodo vsa gospodinjstva na območju Občine Šmartno ob Paki prejela brošuro Pravilno ravnanje z odpadki 2019, ki je dosegljiva tudi na naslednji povezavi.

 


RSS