Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šaleška

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv, s katerim poziva predlagatelje za podajo predlogov za člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šaleška. Rok za oddajo predlogov je do 30.1.2019.

Občinska uprava

poziv

obrazec


RSS