Informacijska pisarna v Velenju

Spoštovani,

v zvezi z informacijsko pisarno za projekt severnega dela tretje razvojne osi, ki je pričela delovati junija lani v prostorih Mestne občine Velenje, vam sporočamo, da bo odslej pisarna odprta enkrat mesečno, in sicer vsako PRVO SREDO v mesecu od 13. do 14. ure (v primeru praznika se prestavi na drugo sredo v mesecu).

Z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja zadev je zaželeno vnaprejšnje posredovanje vprašanj na naslov info@dars.si, vsebujejo pa naj:

  • podatke o tangirani parceli (parcelna številka in katastrska občina) in
  • kratek opis problematike.

Pisarna je namenjena vsem občanom, ki stanujejo ob načrtovani trasi severnega dela tretje razvojne osi, torej iz občin Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki in Šoštanj ter iz slovenjegraške in velenjske mestne občine ter želijo pridobi informacije v zvezi s postopki in aktivnostmi na tem projektu. Pisarna se nahaja v prostorih Mestne občine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju).

Glede na to, da je bila prva sreda v mesecu januarja dela prost dan, bo pisarna odprta to sredo, 9. januarja.

Prosim, da obvestilo objavite na vaših spletnih straneh in ga distribuirate preko drugih komunikacijskih kanalov, preko katerih sicer obveščate občane.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Kotnikova 40, SI-1000 Ljubljana


RSS