Podaja predlogov za člane odborov in komisije občinskega sveta in člana Sveta zavoda Lekarne Velenje

Občinska uprava v imenu KMVI objavlja poziv za podajo predlogov za člane odborov in komisije občinskega sveta in člana Sveta zavoda Lekarne Velenje.

poziv člani odborov in komisija občinskega sveta

poziv Svet zavoda Lekarna Velenje


RSS