Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljavec vodotokov,  poziva k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Prebivalce Direkcija poziva k odgovornemu odlaganju vejevja, lesne mase,…izven vodnega in priobalnega zemljišča ter izven poplavno ogroženega območja.

Več v Prilogi


RSS