Trajnostno gospodarjenje z divjadjo-poziv

Občina Šmartno ob Paki objavlja poziv za podajo vloge za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2018.

Občinska uprava

poziv


RSS