Odločbi o ukinitvi statusa javnega dobra

Občina Šmartno ob Paki objavlja Odločbi o ukinitvi statusa javnega dobra. Več v priponkah.

Odločba o ukinitvi za parc. št. 794/2 k.o. 971-Paška vas

Odločba o ukinitvi za parc. št. 453 in 454/4 k.o. 970 – Gavce


RSS