Slavnostna obeležitev zaključka infrastrukturnih projektov v občini Šmartno ob Paki

Spoštovani!

Občina Šmartno ob Paki in Direkcija RS za infrastrukturo sta v letošnjem letu zaključili več projektov na območju občine: preplastitev 1,5 kilometra ceste med Gorenjem in Skornim, ureditev prehoda čez železniško progo Paška vas, sanacija mostu čez Pako v Rečici ter izgradnja pločnikov na mostu in v Rečici ob Paki.

Zato vabi Občina Šmartno ob Paki VSE OBČANE,  da se udeležijo slavnostne obeležitve, ki bo potekala v petek, 28. septembra 2018 ob 14. uri, v prireditvenem šotoru ob stavbi Mladinskega centra.

VABLJENI !!!

Občina Šmartno ob Paki

Vabilo Smartno ob Paki 28.9.2018


RSS