LOKALNE VOLITVE 2018

POTRJENE KANDIDATURE

Občinska volilna komisija je na svoji 2. redni seji, ki je potekala 18.10.2018 s pričetkom ob 19.15 uri potrdila vse vložene kandidature za župana, občinski svet in vaške skupnosti.

potrjene kandidature

Rok za pritožbe je 48 ur od vročitve odločbe pri pristojnemu Upravnemu sodišču.

VLOŽENE KANDIDATURE (kandidature so samo vložene in še ne potrjene, potrjevanje bo potekalo na seji OVK, ki je predvidena za četrtek, 18.10.2018, po izteku roka za vlaganje kandidatur):

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Datum vložitve kandidature: 15.10.2018
Predlagatelj kandidature: Natalija Zabukovnik in skupina volivcev
Kandidat: Janko Kopušar

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
Predlagatelj kandidature: IO OO SLS Šmartno ob Paki
Kandidatka: Mateja Ažman

Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

Datum vložitve kandidature: 10.10.2018
Predlagatelj kandidature: OO DESUS Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 15.10.2018
Predlagatelj kandidature: Natalija Zabukovnik in skupna volivcev
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka – SDS
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
Predlagatelj kandidature: IO OO SLS Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
Predlagatelj kandidature: OO SD Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
Predlagatelj kandidature: OO NSi Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 6 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra
Število kandidatov: 3 kandidati oziroma kandidatke

 

Seznam vloženih kandidatur za volitve vaških skupnosti

Datum vložitve kandidature: 8.10.2018
– VS Skorno
  Predlagatelj kandidature:  Klemen Ramšak in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 9.10.2018
– VS Veliki Vrh-Gavce
  Predlagatelj kandidature:  Doroteja Kreft in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 9.10.2018
– VS Veliki Vrh-Gavce
  Predlagatelj kandidature:  Drago Hramec in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 15.10.2018
– VS Mali Vrh
  Predlagatelj kandidature:  Tomaž Lesnjak in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
– VS Gorenje
  Predlagatelj kandidature:  Marijana Dobravc in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
– VS Podgora
  Predlagatelj kandidature:  IO OO SLS Šmartno ob Paki
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Gavce – Veliki vrh
  Predlagatelj kandidature:  Janko Avberšek in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Paška vas
  Predlagatelj kandidature: Tilen Drofelnik in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Slatina
  Predlagatelj kandidature: Marija Kumar in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Slatina
  Predlagatelj kandidature: Janja Berzelak in skupina volivcev
  Število kandidatov: 2 kandidata oziroma kandidatki

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Gorenje
  Predlagatelj kandidature:  Stanko Zager in skupina volivcev
  Število kandidatov: 4 kandidati oziroma kandidatke

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Šmartno ob Paki
  Predlagatelj kandidature:  SD Socialni demokrati
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Rečica ob Paki
  Predlagatelj kandidature:  Natalija Zabukovnik in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Gavce – Veliki vrh
  Predlagatelj kandidature: Oprčkal Leopold in skupina volivcev
  Število kandidatov: 1 kandidat

RAZPIS LOKALNIH VOLITEV 2018

Predsednik Džavnega zbora Republike Slovenije  je v petek, 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/18 dne 13. 7. 2018. Na podlagi sprememb Statuta Občine Šmartno ob Paki iz leta 2015 se število svetnikov  zmanjšuje, tako, da se na lokalnih volitvah 2018 voli 12 svetnikov. Volilna opravila se pričnejo s 3.9.2018.

Razpis volitev za OS in župane

Župan Občine Šmartno ob Paki je razpisal redne volitve v odbore vaških skupnosti na območju Občine Šmartno ob Paki.  razpis vaške skupnosti

ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Rokovnik

ODREDBA O PLAKATIRANJU

Odredba o plakatiranju

OBRAZCI ZA DAJANJE PODPORE V POSTOPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH

Državna volilna komisija je v Uradnem listu RS, št. 47/18 objavila Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah.

NAVODILO dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

LV-1-SLO

LV-2-SLO

SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV

Sklep o številu potrebnih podpor volivcev

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ

Sklep o določitvi volišč

OSTALI OBRAZCI

VOLITVE ŽUPANA

OBR_LV-4_kandidatura_župan-1

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

VOLITVE V OBČINSKI SVET

OBR_LV-7_kandidatura_obćinski svet_proporcionalni sistem

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-11_zapisnik_politična stranka_občinski svet_proporcionalni sistem (popravek pri točki 2 pojasnila – označeno z odebeljeno pisavo)

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

VOLITVE V VAŠKE SKUPNOSTI

Navodilo

Lista kandidatov za volitve članov odbora vaške skupnosti s podpisi volivcev

Lista kandidatov za volitve članov odborov vaških skupnosti politične stranke

Soglasje kandidata za člana odbora vaške skupnosti

Zapisnik o delu organa politične stranke za odbor vaške skupnosti

Seznam_politična stranka

VOLILNI ODBORI – predlogi se lahko vložijo najkasneje do 13.9.2018.

Poziv

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata

Izjava o sorodstvenem razmerju

GLASOVANJE PO POŠTI/GLASOVANJE DOMA

obrazec_glasovanje_posta

obrazec_glasovanje_doma

 

 

 

 

POVEZAVE

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo


RSS