LOKALNE VOLITVE 2018

POROČILI O IZIDU GLASOVANJA

Poročilo o izidu volitev za župana in članov občinskega sveta

Poročilo o izidu volitev za odbore vaških skupnosti

UGOVOR

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri Občinski volilni komisiji najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja, to je 19.11.2018. Dežurna številka : 041 249 220 ( Darja Lesjak) – obvezna najava pred vložitvijo

IZIDI GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH

https://volitve.gov.si/lv2018/

GLASOVANJE NA LOKALNIH VOLITVAH IZVEN OKRAJA (OBČINE) STALNEGA PREBIVALIŠČA IN GLASOVANJE V TUJINI – OBVESTILO ZA JAVNOST

Spoštovani!

Na podlagi zaprosila DVK obveščamo občanke in občane, da Zakon o volitvah (ZLV) v 80. členu izrecno določa, da za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja in da torej na lokalnih volitvah ni mogoče glasovati na ta dva načina.

Občinska volilna komisija Občine Šmartno ob Paki

PREDČASNO GLASOVANJE

Občinska volilna komisija Občine Šmartno ob Paki obvešča, da lahko volivci, ki so na dan glasovanja (t.j. 18. novembra 2018) odsotni, glasujejo pred tem dnem na volišču za predčasno glasovanje , to je v Kulturnem domu Šmartno ob Paki. Predčasno glasovanje bo potekalo: v sredo, 14. novembra 2018 in v četrtek, 15. novembra 2018, med 7.00 in 19.00 uro.

SEZNAMI KANDIDATOV ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET IN VAŠKE SKUPNOSTI

Seznam kandidatov za župana

Seznam list kandidatov za Občinski svet

Seznam kandidatov za člane odborov vaških skupnosti

GLASOVANJE PO POŠTI/GLASOVANJE DOMU

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo OVK najkasneje do srede, 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo OVK najkasneje do srede, 7. novembra 2018 in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Če želi invalid, ob izvedbi lokalnih volitev 2018, glasovati na ta način, mora sporočilo o stalnem glasovanju po pošti, s priloženo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, posredovati na Državno volilno komisijo, do srede, 7. novembra 2018.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo OVK najkasneje do srede, 14. novembra 2018.

obrazec_glasovanje_posta

obrazec_glasovanje_doma

 

ŽREB ZAPOREDNIH ŠTEVILK POTRJENIH KANDIDATUR

Občinska volilna komisija obvešča vse predstavnike kandidatur, da bo žreb zaporednih številk potrjenih kandidatur potekal v četrtek, 25.10.2018 s pričetkom ob 19.00 uri.

Udeležba na žrebanju ni obvezna. Če se predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov žrebanja ne bo udeležil, bo žreb za listo oz. kandidata, opravila občinska volilna komisija.

POTRJENE KANDIDATURE

Občinska volilna komisija je na svoji 2. redni seji, ki je potekala 18.10.2018 s pričetkom ob 19.15 uri potrdila vse vložene kandidature za župana, občinski svet in vaške skupnosti.

potrjene kandidature

Rok za pritožbe je 48 ur od vročitve odločbe pri pristojnemu Upravnemu sodišču.

VLOŽENE KANDIDATURE (kandidature so samo vložene in še ne potrjene, potrjevanje bo potekalo na seji OVK, ki je predvidena za četrtek, 18.10.2018, po izteku roka za vlaganje kandidatur):

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Datum vložitve kandidature: 15.10.2018
Predlagatelj kandidature: Natalija Zabukovnik in skupina volivcev
Kandidat: Janko Kopušar

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
Predlagatelj kandidature: IO OO SLS Šmartno ob Paki
Kandidatka: Mateja Ažman

Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

Datum vložitve kandidature: 10.10.2018
Predlagatelj kandidature: OO DESUS Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 15.10.2018
Predlagatelj kandidature: Natalija Zabukovnik in skupna volivcev
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka – SDS
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
Predlagatelj kandidature: IO OO SLS Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
Predlagatelj kandidature: OO SD Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 12 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
Predlagatelj kandidature: OO NSi Šmartno ob Paki
Število kandidatov: 6 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
Predlagatelj kandidature: Stranka modernega centra
Število kandidatov: 3 kandidati oziroma kandidatke

 

Seznam vloženih kandidatur za volitve vaških skupnosti

Datum vložitve kandidature: 8.10.2018
– VS Skorno
  Predlagatelj kandidature:  Klemen Ramšak in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 9.10.2018
– VS Veliki Vrh-Gavce
  Predlagatelj kandidature:  Doroteja Kreft in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 9.10.2018
– VS Veliki Vrh-Gavce
  Predlagatelj kandidature:  Drago Hramec in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 15.10.2018
– VS Mali Vrh
  Predlagatelj kandidature:  Tomaž Lesnjak in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
– VS Gorenje
  Predlagatelj kandidature:  Marijana Dobravc in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 16.10.2018
– VS Podgora
  Predlagatelj kandidature:  IO OO SLS Šmartno ob Paki
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Gavce – Veliki vrh
  Predlagatelj kandidature:  Janko Avberšek in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Paška vas
  Predlagatelj kandidature: Tilen Drofelnik in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Slatina
  Predlagatelj kandidature: Marija Kumar in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 17.10.2018
– VS Slatina
  Predlagatelj kandidature: Janja Berzelak in skupina volivcev
  Število kandidatov: 2 kandidata oziroma kandidatki

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Gorenje
  Predlagatelj kandidature:  Stanko Zager in skupina volivcev
  Število kandidatov: 4 kandidati oziroma kandidatke

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Šmartno ob Paki
  Predlagatelj kandidature:  SD Socialni demokrati
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Rečica ob Paki
  Predlagatelj kandidature:  Natalija Zabukovnik in skupina volivcev
  Število kandidatov: 5 kandidatov oziroma kandidatk

Datum vložitve kandidature: 18.10.2018
– VS Gavce – Veliki vrh
  Predlagatelj kandidature: Oprčkal Leopold in skupina volivcev
  Število kandidatov: 1 kandidat

RAZPIS LOKALNIH VOLITEV 2018

Predsednik Džavnega zbora Republike Slovenije  je v petek, 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/18 dne 13. 7. 2018. Na podlagi sprememb Statuta Občine Šmartno ob Paki iz leta 2015 se število svetnikov  zmanjšuje, tako, da se na lokalnih volitvah 2018 voli 12 svetnikov. Volilna opravila se pričnejo s 3.9.2018.

Razpis volitev za OS in župane

Župan Občine Šmartno ob Paki je razpisal redne volitve v odbore vaških skupnosti na območju Občine Šmartno ob Paki.  razpis vaške skupnosti

ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Rokovnik

ODREDBA O PLAKATIRANJU

Odredba o plakatiranju

OBRAZCI ZA DAJANJE PODPORE V POSTOPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIH VOLITVAH

Državna volilna komisija je v Uradnem listu RS, št. 47/18 objavila Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah.

NAVODILO dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

LV-1-SLO

LV-2-SLO

SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV

Sklep o številu potrebnih podpor volivcev

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ

Sklep o določitvi volišč

OSTALI OBRAZCI

VOLITVE ŽUPANA

OBR_LV-4_kandidatura_župan-1

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

VOLITVE V OBČINSKI SVET

OBR_LV-7_kandidatura_obćinski svet_proporcionalni sistem

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-11_zapisnik_politična stranka_občinski svet_proporcionalni sistem (popravek pri točki 2 pojasnila – označeno z odebeljeno pisavo)

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

VOLITVE V VAŠKE SKUPNOSTI

Navodilo

Lista kandidatov za volitve članov odbora vaške skupnosti s podpisi volivcev

Lista kandidatov za volitve članov odborov vaških skupnosti politične stranke

Soglasje kandidata za člana odbora vaške skupnosti

Zapisnik o delu organa politične stranke za odbor vaške skupnosti

Seznam_politična stranka

VOLILNI ODBORI – predlogi se lahko vložijo najkasneje do 13.9.2018.

Poziv

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata

Izjava o sorodstvenem razmerju

 

 

 

 

 

POVEZAVE

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo


RSS