javno naročilo ” Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Paška vas “

Po pooblastilu naročnika PGD paška vas, izvaja Občina Šmartno ob paki v imenu in za račun PGD Paška vas javno naročilo za “Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Paška vas “. Rok za oddajo ponudb je 24.8.2018 do 10.00 ure. Več v priponkah.

razpisna dokumentacija

obrazci

Narocnik_ESPD(7)


RSS