Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018-2027)

Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018-2027) bo potekala od 19. julija do 1. avgusta 2018, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj.

Enota obsega občine Šmartno ob Paki, Velenje in del Šoštanja oziroma katastrske občine Gorenje, Veliki Vrh, Gavce, Paška vas, Šmartno ob Paki, Rečica ob Paki, Gaberke, Šoštanj, Lokovica, Plešivec, Hrastovec, Cirkovce, Paka, Bevče, Škale, Velenje, Laze, Ložnica, Kavče, Podkraj in Paški Kozjak. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje bo 31. 7. ob 11.00 uri na sedežu Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj.


RSS