Informativna pisarna o projektu severnega dela tretje osi

Občani bodo lahko informacije o projektu severnega dela tretje osi odslej pridobili tudi v Velenju

V okviru projekta zgraditve severnega dela tretje razvojne osi bo družba DARS v Velenju, ki se nahaja približno na sredini načrtovane trase, konec junija letos odprla informacijsko pisarno. Vsem občanom, ki stanujejo ob načrtovani trasi severnega dela tretje razvojne osi, torej iz občin Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki in Šoštanj ter iz slovenjegraške in velenjske mestne občine, želimo omogočiti pridobitev informacij v zvezi s postopki in aktivnostmi v zvezi s projektom.

Dvakrat mesečno, vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu (od 13. do 15. ure; po potrebi tudi dlje), bodo predstavniki inženirja na voljo za individualne razgovore z zainteresiranimi občani. Vnaprejšnja vprašanja lahko občani posredujejo tudi na naslov info@dars.si. Pisarna bo v prostorih Mestne občine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju), zainteresiranim občanom pa bo prvič odprla vrata v sredo, 27. junija 2018, ob 13. uri.

Prepričani smo, da si vsi akterji, ki smo vključeni v ta projekt, želimo korekten partnerski odnos, ki bo temeljil na ažurni komunikaciji in rednem obveščanju o vseh spremembah. V družbi DARS d.d. smo pred časom vzpostavili tudi posebno spletno stran, namenjeno projektu zgraditve tretje razvojne osi in spremljanju uresničevanja začrtanih aktivnosti. Na strani, ki je dostopna na tej povezavi, so na voljo tudi odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi s postopki parcelacije in pridobivanja zemljišč. Ker želimo morebitne težave lokalnega prebivalstva reševati kompetentno in konstruktivno, pa jim bomo dvakrat na mesec na voljo tudi za individualna pojasnila v informacijski pisarni.

 


RSS