ŽUPAN SPREJEL ODLIČNJAKE

V sredo, 13. junija, je župan Janko Kopušar sprejel odličnjake, katerim so se pridružili tudi ravnatelj OŠ bratov Letonja Bojan Juras in razredničarki. Od devetih učencev jih je vsa leta šolanja z odličnim uspehom zaključilo šest. Odličen uspeh je po besedah župana dobra popotnica za nadaljevanje njihove izobraževalne poti, na kateri upa, da se bodo še naprej trudili s takšno vnemo kot do sedaj. Zahvalil se je ravnatelju, razredničarkama in celotnemu kolektivu za skrb in omogočanje dobrih rezultatov, prav tako pa je pohvalil visoke uspehe tudi pri obšolskih dejavnostih. Življenje danes namreč od nas zahteva vse več iznajdljivosti in širše znanje, kot ga je moč pridobiti pri pouku, zato je udejstvovanje pri drugih projektih, raziskovalnih nalogah in na področnih tekmovanjih izjemnega pomena. Župan je zaključil s spodbudnimi besedami, da so ob odhodu v druga mesta lahko upravičeno ponosni na svoj kraj, hkrati pa je bodoče srednješolce pozval, da bi kljub šolskim obveznostim še vedno sodelovali pri lokalnih društvih in klubih. Odličnjaki so v spomin prejeli zanimivo knjigo Slovenija ima srce.

Odlični v devetem razredu: Jan Konečnik, Sara Šarner, Liza Kovač.

Odlični vseh devet let: Janez Simonič, Neža Glojek, Vito Kumer, Katarina Hriberšek, Tinkara Trontelj, Anže Trbovšek.1-Županov sprejem


RSS