Rekonstrukcija brvi čez Pako v Rečici ob Paki

Občina Šmartno ob Paki objavlja javno naročilo za Rekonstrukcijo brvi čez Pako v Rečici ob Paki ( objava na Portalu JN pod oznako JN003980/2018-W01 z dne 15.6.2018).

Naročnik predlaga, da se ponudniki za natančnejši pregled nameravane gradnje pred oddajo ponudbe najavijo za ogled objekta na št. 03 898 49 50!!!

Garancije za resnost ponudbe ni potrebno podati – napaka v razpisni dokumentaciji!!!!!!

razpisna dokumentacija – objava

obrazci

ESPD

Brv čez Pako v Rečici-predračun za gradbena dela+REKAPITULACIJA

Brv čez Pako v Rečici-predračun za obloge vhodnih portalov

Brv čez Pako v Rečici-predračun za strelovod

brv Rečica-TP načrta-A4-B

01situacija

02element1

03element2 04element3 05element4 BRV ČEZ PAKO JEKLO-prečni-ČB BRV ČEZ PAKO JEKLO-tloris-ČB BRV ČEZ PAKO-armatura-ČB brv Recica-načrt-prečni-ČB brv Recica-načrt-tloris-ČB brv Recica-načrt-vzdolžni-ČB


RSS