Javna predstavitev Delnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Šmartno ob Paki

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Šmartno ob Paki , ki je na vpogled na sedežu Občine Šmartno ob Paki  (Pisarna št. 3 pri Bernardi Drev)v času uradnih ur do vključno petka 06.07.2018, do katere je tudi rok za oddajo pripomb.

Občinska uprava


RSS