Podpis sporazuma o sofinanciranju projekta »Ureditev Hudega potoka za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Rečica ob Paki«.

V ponedeljek, 21. maja 2018, so v prostorih občine Šmartno ob Paki podpisali sporazum katerega predmet je sofinanciranje projekta za izvedbo protipoplavnih ureditev na Hudem potoku. Sporazum so podpisali ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen (v imenu naročnika – Ministrstvo za okolje in prostor), župan Občine Šmartno ob Paki, Janko Kopušar (v imenu soinvestitorja – Občine Šmartno ob Paki) ter direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar (v imenu upravljalca – Direkcije RS za vode).

Pred samim podpisom je ministrico Ireno Majcen, direktorja Tomaža Prohinarja ter spremljajočo delegacijo in ostale prisotne pozdravil in nagovoril župan, Janko Kopušar. Ta je izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do podpisa sporazuma, ki bo pomenil začetek del za sanacijo Hudega potoka s čimer se bo zagotovila večja poplavna varnost tako porečja potoka samega kot tudi naselja Rečica ob Paki. To bo pomenilo veliko in pomembno pridobitev za ljudi katerim je poplavljalo objekte ter površine na tem območju.

Ministrica, Irena Majcen, je prav tako pozdravila župana in vse prisotne. Poudarila je, da je podpis sporazuma plod dvoletnega dela in dogovarjan med ministrstvom in občino. Povedala je, da se je podpis sporazuma predvideval že malo prej, a so na Ministrstvu za okolje in prostor morali počakati, da so se zagotovila sredstva iz Sklada za vode.

Sporazum predvideva izgradnjo suhega zadrževalnika na Hudem potoku in menjavo pod-dimenzionirane premostitve pod regionalno cesto Polzela – Šmartno. V sklopu projekta je poleg predhodno navedenega potrebno preveriti in zagotoviti tudi enakomerno pretočnost struge na območju naselja Rečica ob Paki. Namen projekta je, da se s protipoplavnimi ureditvami zagotovi višja poplavna varnost stanovanjskih objektov v naselju Rečica ob Paki in da se izvede ukrepe za varovanje obstoječe vodne, prometne in druge infrastrukture tako, da se jih zavaruje pred škodljivim delovanjem voda.

Skupna ocenjena vrednost investicije zanaša 1.383.480,00 EUR z DDV. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja sredstva iz Sklada za vode, možnost dodatnega so-financiranja iz drugih virov se bo podrobneje opredelilo v fazi izdelave investicijske dokumentacije.

Projekt se bo predvidoma zaključil v prvi polovici leta 2020.

DSCN1532

DSCN1533


RSS