ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

Podjetje PUP Saubermacher d.o.o. sporoča, da bo pričel z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

Na območju Občine Šmartno ob Paki bo zbiranje nevarnih odpadkov potekalo v naslednjih terminih:

VAŠKA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA
VS PODGORA           VS REČICA OB PAKI 17.05.2018 ČETRTEK od 15. do 18. ure pri sušilnici
VS PAŠKA VAS           21.05.2018 PONEDELJEK od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu
VS ŠMARTNO OB PAKI 22.05.2018 TOREK od 15. do 18. ure Pri pokopališču Šmartno ob Paki

Nevarni odpadki so: pesticidi, čistila, zdravila, termometri, kozmetika, barve, laki, baterije, lepila, topila, olja…

Nevarne odpadke  je potrebno hraniti v original embalaži!

Občinska uprava

 


RSS