Predstavitev poteka državne kolesarske povezave D5 v občini Šmartno ob Paki

V sredo, 18. aprila, je v prostorih dvorane Marof potekala predstavitev idejnega projekta ureditve državne kolesarske povezave D5 v občini Šmartno ob Paki. Kolesarska povezava je del regijskega, državnega in tudi mednarodnega kolesarskega omrežja, ki bo med sabo povezala kraje Spodnje Svinjske doline in potekala prek Šmartna ob Paki v smeri Zgornje Savinjske doline vse do Logarske doline in od tam naprej v Avstrijo. Tej povezavi se bo pridružila tudi kolesarska pot iz Koroške, ki bo prek Hude Luknje (po nekdanji trasi železniške proge) prišla v Velenje.

Na predstavitev so bili povabljeni lastniki zemljišč preko katerih je predviden potek trase kolesarske poti D5 v občini Šmartno ob Paki. Tem so idejni projekt, potek trase v naši občini, nadaljnje aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta ter postopek pridobivanja pogodb za rabo zemljišč predstavili: predstavnica podjetja Simbio, predstavnika podjetja Lineal, ki so poskrbeli za projektiranje trase v naši občini ter predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo.

Predvidena trasa kolesarskih poti v sklopu povezave D5 v naši občini poteka skozi naselje Rečica ob Paki po obstoječih poteh, od tam naprej pa trasa poteka, bolj kot ne, vseskozi po levem nabrežju reke Pake skozi Šmartno ob Paki vse do sredine Paškega polja kjer se priključi obstoječi poljski poti ob železniški progi. Pred mostom v Paški vasi trasa prečka reko Pako, za kar je predvidena nova brv, in se nadaljuje po obstoječi cesti skozi Paško vas. Pred Gorenjem trasa zavije desno ter se ponovno priključi reki Paki kateri sledi ob desnem bregu do izstopa iz naše občine.

Predstavitev idejnega projekta je služila predvsem za to, da so predstavniki vpletenih inštitucij in podjetij predstavili traso in projekt lastnikom zemljišč na katere bo imela ta vpliv. Od njih so ti nato zbirali pripombe in pobude na katere bodo pozorni pri nadaljnjem projektiranju trase. Lastniki zemljišč so izpostavili problem zagotavljanja poplavne varnosti na stezi, problem ozkega prehoda kolesarske poti med stanovanjskim objektom in reko ob mostu čez Pako v Šmartnem ob Paki, predlagali so podhod pod mostom v Rečici ob Paki prav tako so predlagali umestitve kolesarske povezave bliže osnovni šoli in športnim igriščem ter s tem povezavo in nadgradnjo z obstoječimi šolskimi potmi.

DSCN0931


RSS