Izvzem iz javnega dobra

Občina Šmartno ob Paki objavlja Odločbo o izvzemu iz javnega dobra za parc.št. 798/36 in 798/37 obe k.o. 971-Paška vas. Več v priponki.

Odločba o izvzemu iz javnega dobra


RSS