Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2018.

Javni razpis

obrazec splošni

obrazec vrhunski šport

obrazec kakovostni šport

obrazec športna rekreacija

obrazec športna vzgoja otrok

Rok prijave na Javni razpis je od 6.2.2018 do vključno 15.3.2018. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.


RSS