Brošura Pravilno ravnanje z odpadki oziroma surovinami in embalažo iz gospodinjstev

Na spodnji povezavi je objavljena Brošura Pravilno ravnanje z odpadki oz. surovinami in embalažo iz gospodinjstev, ki jo je pripravilo podjetje PUP Saubermacher in bo v februarju razdeljena po posameznih gospodinjstvih.

PRAVILNO RAVNANJE brosura PUP 2018


RSS