Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva-podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2018

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za dodelitev  sredstev za spodbujanje malega gospodarstva-podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2018 (besedilo javnega razpisa JR malo gospodarstvo ). Sredstva v skupni višini 3.500,00 EUR (PP 14021001) so zagotovljena v proračunu občine za leto 2018 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

  1. spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge (obrazec ukrep 1)
  2. spodbujanje usposabljanja in izobraževanja (obrazec ukrep 2)
  3. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti ali razvoj (obrazec ukrep 3)
  4. spodbujanje novih delovnih mest (obrazec ukrep 4)
  5. socialno podjetništvo (obrazec ukrep 5).

Rok prijave na Javni razpis je od 5.2.2018 do vključno 15.3.2018. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

 


RSS