Občinski prostorski načrt

V zadnjih dneh preteklega leta je župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar podpisal pogodbo z družbo ZEU, družba za načrtovanje in inženiring, iz Murske Sobote, o izdelavi občinskega prostorskega načrta za območje občine. Izdelovalec OPNja je bil izbran na podlagi javnega razpisa, na katerega so se prijavile tri družbe, ki so izpolnjevale relativno visoke pogoje razpisne pogoje, predvsem na področju referenc. Župan Janko Kopušar je ob podpisu pogodbe poudaril, da imamo področje prostorskega načrtovanja v občini dobro urejeno, vendar je nujno pristopiti k izdelavi novega OPNja zaradi zakonskih obvez. Izdelovalec je dolžan v okviru pogodbe pripraviti vse načrte, študije in elaborata, ki so potrebni za sprejem občinskega prostorskega načrta. Pogodbena vrednost storitev znaša skupaj z DDV 64.700 EUR. Skladno s terminskim načrtom bodo občani preko občinskega  glasila pozvani, da podajo svoje pobude v februarju in marcu.

20171220_114401


RSS