Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki

Od 4.1.2018 do vključno 23.2.2018 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 30.8.2018 za ukrep 2, je objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki, in sicer za naslednje ukrepe:

  1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo OBRAZEC1_2018,
  2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij OBRAZEC_2_2018,
  3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis) OBRAZEC_3_2018,
  4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de minimis) OBRAZEC_4_2018,
  5. pomoč za gozdarstvo (de minimis) OBRAZEC_5_2018,
  6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ostali ukrepi) OBRAZEC_6_2018.

Vsebina Javnega razpisa je objavljena tukaj-1JRKMETIJSTVO2018. Obrazci za vse ukrepe so objavljeni poleg vsakega posameznega ukrepa.


RSS