Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do vključno 5.12.2017.

Amandmaji se lahko podajo pisno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali po elektronski pošti  obcina.smartno@siol.net.

predlog Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

splošni in posebni del proračuna 2018

Obrazložitve predloga proračuna 2018

Načrt razvojnih programov 2018-2021

obrazložitve Načrtov razvojnih programov 2018-2021

Občinska uprava


RSS