Zapore občinskih kategoriziranih cest zaradi rekonstrukcije regionalne ceste na relaciji Šmartno ob Paki-Paška vas

Obvestilo!

Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R2 426/7949 Gorenje-Rečica-Letuš na relaciji Šmartno ob Paki-Paška vas, bo izvedena popolna zapora naslednjih cest:

-LC 408080, odsek 408081 Tabor-Šmartno ob Paki v Slatinah,

-JP 908010, odsek 908012 Novo naselje Gavce v Gavcah,

in gozdne ceste 105223-Baronovo,

v času od 1.11.2017 do 11.11.2017.

Lokacija zapor je razvidna iz priloge:

Priloga


RSS